Alumni JPSV


PISMP Ambilan Januari 2007

PISMP Ambilan Januari 2010 Kumpulan ini terdiri daripada 23 orang guru pelatih. 10 orang lelaki dan 13 orang perempuan. Mereka berasal dari pelbagai negeri di seluruh Malaysia dan mula memasuki Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas pada Julai 2008. Pada tahun 2014, kesemua guru pelatih ini telah berjaya menamatkan program pengajian mereka yang mengambil masa selama 5 tahun setengah.

No comments:

Post a Comment